Om ERA Revisorer

ERA Revisorer i Norr AB är som de flesta av deras kunder ett hårt arbetande småföretag. Som revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare och bollplank träffar deras medarbetare olika typer av företag från en mängd olika branscher. Det ger dem en bredd och ett djup i deras kompetens och erfarenhet som alla deras kunder har glädje samt nytta av.

case

Uppdrag

ERA Revisorer kom till oss med en önskan om en ny grafisk identitet där en ny logotyp, enhetlighet över tid på sociala medier samt förstärka arbetsgivarvarumärket.

Kund ville ha framtidssäkra varumärket i flera år framöver, logotypen skulle fungera över en längre tid.

 

 

Utfall

Vi tog fram förslag på logotyp och färger som kunde kopplas mot kundens företagsvision. Efter ett antal korrigeringar så fastnade vi alla för den valda logotypen samt lila som huvudfärg. Vårt uppdrag bestod också av att uppdatera befintlig hemsida i rätt grafiskt utseende.

Denna webbplats använder sig av cookies. Om du vill använda webbsidan optimalt behöver du acceptera vårt användande av cookies.